Tarımsal Ürünlerin Muhafazası
Tarımsal Ürünlerin Muhafazası

Tarımsal Ürünlerin Muhafazası

Fiyat : ₺20,00
Toplam Stok Adedi : 0

Tarımsal Ürünlerin Muhafazası
Prof.Dr.İsmail Karaçalı
Ege Üniversitesi

:
Tarımsal Ürünlerin Muhafazası
Prof.Dr.İsmail Karaçalı
İÇİNDEKİLER 


ÖNSÖZ 111 

I. GİRİŞ 1 

II. BİTKİSEL ÜRÜNLER ve GENEL ÖZELLİKLER 3 
A. Bitkisel Ürün Elde Edilen Türler 3 
1. Meyve Türleri 3 
2. Sebze Türleri 4 
3. Nişasta Bitkileri 5 
4. Şeker Bitkileri 6 
5. Yağ Bitkileri 7 
6. Protein Bitkileri 8 
7. Uyarıcı İçeren Bitkiler 8 
8. Uçucu (Eterik) Yağ İçeren Bitkiler 9 
9. Baharat Bitkileri 10 
10. Tıbbi Bitkiler 11 
11. Özel Kimyasal Madde İçeren Bitkiler 12 
12. Süs Bitkileri 14 
13. Yem Bitkileri 15 
14. Lif Bitkileri 16 
15. Kereste Değerli Bitkiler 17 
16. Diğer Yararlı Bitkiler 18 
16.1. Toprak koruyucu ve iyileştirici bitkiler 18 
16.2. Rüzgarkıran ve gölge veren ağaçlar 18 
B. Değerlendirilen ve Tüketilen Yapılarına Göre Bitkisel Ürünler 18 
1. Kök ve toprakaltı yapılar 18 
2. Gövde 21 
3. Yaprak (+ sap + otsu gövde) 21 
4. Çiçek ve çiçek yapıları 21 
5. Meyve ve Tohum 22 
C. Genel Morfolojik Yapı 27 
D. Genel Kimyasal Yapı ve Fizyolojik özellikler 27 

III. BİTKİSEL ÜRÜNLERDE HASAT 31 
A. Tanımı 31 
B. Hasat Zamanı 32 
C. Hasat Şekilleri 35 
D. Hasat Yöntemleri 36 
E. Hasatta özen 37 
F. Hasat Giderlerinin Azaltılması 37 

IV. HASAT SONRASI İŞLEMLER 41 
A. Pazara Hazırlama İşlemleri 41 
B. özel İşlemler 43 
1. Kurutma 43 
Kuruma ve Su kaybı Hızını Etkileyen Faktörler 44 
Kurutmanın Yapılışı 48 
Kuru Verimi 51 
2. Kür Uygulamaları 52 
3. Kükürt Dioksit Uygulaması 57 
4. Olgunlaştırma ve Sarartma 58 
5. Etli Dış Kabuğun Ayrılması ve Kırma 58 
6. Karantina önlemleri 59 

V. BİTKİSEL ÜRÜNLERDE HASAT VE HASAT SONRASI 
DÖNEMDE MEYDANA GELEN KAYIPLAR 61 
A. Kayıplar ve Nedenleri 61 
B. Kayıpların Meydana Geliş Dönemleri 64 

VI. DAYANIKLILIK SAĞLAMANIN GENEL İLKELERİ 67 
A. İlkeler 67 
1. Aseptik koşulların sağlanması 67 
2. Su miktarının düşürülmesi 68 
3. Sıcaklığın düşürülmesi 68 
4. Isıl işlem uygulanması 68 
5. Ortamın asitlendirilmesi 69 
6. Fermantasyon 69 
7. Oksijenin alınması, azaltılması 69 
8. Antiseptik maddelerin kullanılması 70 
9. lyonize radyasyon 70 
B. İşleme teknolojileri 70 

VII. BİTKİSEL ÜRÜNLERDE DAYANIKLILIK VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 71 
A. Tür ve Çeşit 71 
B. Yetiştirme Koşulları 71 
C. Hasat Zamanı 72 
D. Hasat Sonrası Ortam Koşulları 72 
1. Sıcaklık 72 
2. Bağıl nem 73 
3. Hava bileşimi 73 
4. Güneş ışığı 74 
5. Hava hareketi 74 
6. Havalandırma 75 
7. Hava basıncı 75 
VIII. DEPOLAMA 77 

A. Tanım, Amacı ve önemi 77 
B. Deponun Konumu 78 
C. Depolama Sistemleri 80 
D. Depoda Kullanılan Ambalaj Tipleri 81 

IX. SOĞUTMANIN GENEL İLKELERİ 83 
A. Genel 84 
B. Soğutma Hızını Etkileyen Faktörler 85 
C. Soğutma Sistemleri 86 

X. BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI 89 
A. Yaş Meyve ve Sebzelerin Depolanması 89 
1. İlkel (Basit) depolar ve depolama 91 
2. Soğuk hava depoları 93 
Depo sıcaklığı 98 
Depo hava nemi 99 
Hava dolaşımı ve havalandırma 99 
Meyve ve Sebzelerin Dayanıklılığı ve Depolamaya Uygunluğu 99 
3. Kontrollü atmosferde depolama 101 
B. Soğan, Patates ve Şekerpancarının (Yığın) Depolanması 102 
C. Kuru ve Kurutulmuş Ürünlerin Depolanması 
(Tahıllar ve Baklagiller) 111 
Depolama faktörleri 111 
Ürün durumu 1 
Depo şekilleri 120 
Depoların yapılış esasları 122 
Havalandırma düzeni 123 
Fümigasyon 125 
Çalıştırılması 126 
D. Sert Kabuklu Meyveler ve Yağlı Tohumlar 128 
E. Kurutulmuş Meyveler, Sebzeler vb. Bitkisel Ürünler 130 
F. Tarımsal Ürünlerin (Pazara) Taşınması 132 
Taşıma koşulları 132 
Taşıma Sistemleri 133 
G. Tarımsal Pazarlama 134 
Tarımsal ürünlerin pazarlama özellikleri 135 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 137
Çerez Kullanımı