Menü

Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme sipariş esnasında tekrar gösterilecek ve ayrıca sipariş sonunda e-posta ile size iletilecektir.

 

MUTFAKKİTAP YAY. İNŞ. DAN. GIDA REKL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

MADDE 1.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: MUTFAKKİTAP YAY. İNŞ. DAN. GIDA REKL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Adres: MUTFAK KİTAP KURUMSAL MAĞAZA: Fikirtepe Mahallesi, Mandıra Caddesi, No: 11 A-Blok Dükkan No: A-5 Mandarins Rezidans Kadıköy/İstanbul MUTFAK KİTAP MAĞAZA: Osmanağa Mahallesi, Nüzhetefendi Sokak, No: 13 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 (216) 807 03 21 - 0 (216) 541 40 80 – 0 (850) 441 34 43

E-mail: info@mutfakkitap.com

MADDE 1.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.mutfakkitap.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait MUTFAKKİTAP YAY. İNŞ. DAN. GIDA REKL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, MUTFAKKİTAP YAY. İNŞ. DAN. GIDA REKL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.  

4.9- İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, internet sitesinde yer alan iade talep formunu eksiksiz doldurması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma halinde ilgili ürün veya ürünlerin azami on (10) gün içerinde geri gönderilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo firmaları MNG Kargo ve Sürat Kargo’nun (ALICI’ya ürün teslimatı yapmış veya bir başka yakın) şubesinden SATICI’ya, ilgili kargo müşteri numarası ile gönderilmesi mümkündür. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün veya ürünlerde kargo masrafı, sipariş tutarı 500 TL’nin altında ise SATICI’ya, 500 TL ve üstünde ise ALICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra ürün veya ürünlerin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (verdi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün veya ürünlerin iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek ürün veya ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iletilmesi gerekmektedir.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder.

Yukarıda belirtilen gereklerin tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 içinde, ürün bedeli ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tüketiciye iade edilir. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve indirim tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek tüketiciden alınır. (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir.) Tüketicinin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamen iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır.

Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-sözleşme iptallerinde tüketiciden, tarafınca internet sitesinde kazanılmış, ve/veya ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı kullanılamayan mal ve hizmetler:

  1. a) tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil)
  2. b) tüm gıda ürünleri,
  3. c) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  4. d) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
  5. e) tüm fırın taşları,
  6. f) tüm hamur mayalama bezleri ve torbaları,
  7. g) tek kullanımlık ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 - TESLİMAT

Alıcının satın aldığı ürünü kargo firması aracılığıyla teslim aldığı anda kargo görevlisi yanında; kolide veya genel olarak ayıplı bir durum fark ettiğinde tutanak tutturma yükümlülüğü mevcuttur. Gerekirse kargo görevlisi yanında kolinin açılıp kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda SATICI'nın sorumluluğu yoktur.

DİĞER HUSUSLAR:

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

İade yapılırken bireysel müşteriler, önce internet sitesinden iade talebinde bulunmalı, ardından faturanın çıktısını alıp imzalamalı ve ürün veya ürünleri ıslak imzalı faturası ile birlikte SATICI’ya göndermelidir. Kurumsal müşteriler ise iade faturası kesmelidirler.

İadelerde; ürün veya ürünler MNG ve Sürat Kargo firmalarının SATICI’ya ait müşteri numarası ile SATICI’ya gönderilmelidir.  

MNG Kargo müşteri numarası: 379612016

Sürat Kargo müşteri numarası: 1288032786

İade işlemleri ve ücret iadeleri whatsapp hattı veya telefon üzerinden gerçekleştirilmemektedir. www.mutfakkitap.com internet sitesinden iade talep formu oluşturulmalıdır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MUTFAKKİTAP YAY. İNŞ. DAN. GIDA REKL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ